İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Eğitim Mah. Dr. Erkin Cad. Kadıköy/İstanbul 34722

ÖzgeçmişAdı Soyadı:
ŞEYHMUS KEREM ÖZEL                                   
Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1971
Doğum Yeri: Elazığ
Ünvanı: Profesör Doktor

Tıp eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nde başladı. 1995 yılında tıp fakültesini bitirerek tıp doktoru ünvanını aldı. Aynı yıl uzmanlık eğitimi için Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. na başladı ve 2001 yılında Çocuk Cerrahisi Uzmanı oldu. Aynı yıl Yrd. Doç. Dr. ünvanı ile Fırat  Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. na öğretim üyesi olarak atandı.

      2008 yılında doçentlik sınavını başarı ile geçerek Tıp Doçenti ünvanını alan  Dr. ÖZEL, 2010 yılına kadar aynı kurumda çalıştı. 2010 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Başkanı olarak atandı ve 2013 yılında Profesör ünvanını aldı. 2010 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Başhekim Yardımcısı, 2012 yılında aynı hastanede Başhekim, 2013 yılından ayrıldığı tarihe kadar İstanbul Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Dr. Özel Ekim 2017 tarihinden itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. da Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

      Dr. ÖZEL 2005 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi A.D. da çocuk ürolojisi ve spina bifida konularında, 2007 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi A.D. da gözlemci olarak çalıştı. 2014 yılında A.B.D. Teksas Çocuk Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniğinde “Robotik Çocuk Ürolojisi “ konusunda çalışmalarda bulundu. 

     2013 yılından beri Almanya Giessen Justus-Liebig Üniversitesi Alman Fetal Cerrahi Merkezi ile yapılan ortak çalışmalarla “Fetal Cerrahi Belgesi” almaya hak kazandı ve 2015 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde Türkiye’deki ilk anne karnında fetal cerrahi ameliyatlarını yapan ekipte çalıştı. Dr. ÖZEL, Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesi ve Avrupa Çocuk Ürolojisi Yeterlik Belgeleri’ne sahiptir.

     Dr. ÖZEL halen özellikle fetal cerrahi, çocuk ürolojisi ve spina bifidanın ürolojik sorunları üzerinde çalışmaktadır.
 

İlgi Alanları:

 • Spina Bfida da Ürolojik Sorunlar
 • Çocuklarda Mesane İşlev Bozukluğu
 • Hipospadias
 • Çocuk Ürodinamisi
 • Çocuk Ürolojisi
 • Çocuklarda Kasık Fıtığı
 • İnmemiş Testis
 • Yenidoğan Cerrahisi

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece  Bölüm/ Progrram Üniversite Yıl
Y. Lisans İNGİLİZCE TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 1995
Tıpta Uzmanlık ÇOCUK CERRAHİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2001

 

Görevler:

Görev Unvanı
 
Görev Yeri Yıl
 
Ar.Gör. Dr. Tıp  Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Marmara Üniversitesi 1995-2001
Yar.Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Fırat Üniversitesi  2001-2008
Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Fırat Üniversitesi  2008-2010
Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. İstanbul Bilim Üniversitesi 2010-2013
Prof. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. İstanbul Bilim Üniversitesi 2013-2017
Prof. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. İstanbul Medeniyet Üniv. 2017-Halen

 

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tez Çalışmaları :

Köseoğulları, A.A., “Deneysel Ezilme Sendromu Oluşturulmuş Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatonin Uygulamasının Etkisi”, Fırat Üniversitesi, 2005.
Göksu, M., “Elazığ Bölgesinde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda (7-12 Yaş) Enürezis Sıklığı ve Eşlik Eden Ürolojik Patolojilerin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi, 2008.
Saraç, M. “Spina Bifidalı Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR), Paired-box3 (PAX3) ve Transkripsiyon Faktör2 (TEAD2) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi, 2009.

Projelerde Yaptığı Görevler:
Sıçan Özofagusunda Kostik Hasarda Serbest Oksijen Metabolitleri, Nitrik Oksit ve Endotelin, Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje 1. Çalışanı, 2001.

Geç Dönem Over Torsiyonlarında Konservatif Tedavinin Etkinliği: Deneysel Çalışma, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-987, Proje  Çalışanı, 2004.

Deneysel Ezilme Sendromu Oluşturulmuş Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatonin Uygulamasının Etkisi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-1024, Proje Yöneticisi, 2005.
Elazığ Bölgesinde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda (7-12 Yaş) İdrar İnkontinensi Sıklığı ve Eşlik Eden Ürolojik Patolojilerin Araştırılması , Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-1440, Proje  Yöneticisi, 2005.

Çocuklarda Üreteropelvik bileşke darlığı patogenezinde ürotelyal bazal lamina elemanları ile apoptozun rolü ve renal pelvis interstisyel Cajal hücre dağılımının postoperatif morbiditeye etkisi.TÜBİTAK, 107S133, Proje Yöneticisi, 2008.

Spina Bifidalı Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR), Paired-box3 (PAX3) ve Transkripsiyon Faktör2 (TEAD2) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-1625, Proje  Yöneticisi, 2009.

Deneysel Olarak Künt Böbrek Yaralanması Oluşturulmuş Ratlarda İdrar N-asetil-β D-glukozaminidaz (NAG) Düzeylerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-1619, Proje  Çalışanı, 2009.

Çocuklarda işeme bozuklukları tanı ve tedavisinde semptom skorlama yöntemlerinin etkinliği ve yeni bir skorlama yönteminin geliştirilmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi BAPKO, Proje Yöneticisi, 2010.
 

Yeterlik:

 • EBPS Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesi (FEBPS, 16/08/2012 tarih 1156 no.)
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesi (08/02/2005 tarih 160 no.)
 • EAPU Avrupa Çocuk Ürolojisi Yeterlik Belgesi (FEAPU, Ocak 2012 tarih)

 

İleri Mesleki Deneyim:

 • 4th Annual Pediatric Robotic Urology Symposium 2013, Chicago, ABD
 • 5th Annual Pediatric Robotic Urology Symposium 2014, Chicago, ABD
 • Pediatric Robotic Urological Surgery Hands-on Training Course, Baylor College of Medicine, Texas Children’s Hospital, 2014, Houston, ABD
 • Fellowship, Baylor College of Medicine, Texas CHildren’s Hospital Department of Pediatric Urology, 2014, Houston, ABD
 • Certificate of Training in Minimally Invasive Fetal Surgery for Spina Bifida, German Center for Fetal Surgery and Minimally Invasive Therapy, April, 02, 2015, Giessen, Germany


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • European Paediatric Surgeons’ Association (EUPSA)
 • European Society of Paediatric Urology (ESPU)
 • Pediatrik Üroloji Derneği
 • International Children’s Continence Society (ICCS)
 • Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Derneği
 • Tıp Bilişimi Derneği

 

Ödüller:

2003 – “Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez Araştırma Ödülü”, 10 Ekim 2003, Şanlıurfa. Çalışma:
Apak S., A. Kazez, Ş.K. Özel, B. Üstündağ, N. Akpolat ve A. Kizirgil, “Akut Apandisit Erken Tanısında Spot İdrarda 5-HİAA Düzeyi”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB 49, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003.

2007 – “En İyi Tartışmalı Poster Ödülü” 27 Ekim 2007, İzmir. Çalışma:
Göksu, M., Ş.K. Özel,  M. Koç, A. Kazez, “Doğu Anadolu Bölgesindeki Bir İlimizde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Enürezis Sıklığı ve Özellikleri”, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 124, İzmir, 22-27 Ekim 2007.

2008 -  “En İyi Poster Ödülü” 18 Haziran 2008, İstanbul. Çalışma:
Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Atmaca, M. Koç, A. Kazez, “Sünnet Olmuş Çocuklarda Enürezis Daha Az Görülmektedir” XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 175, İstanbul, 16-18 Haziran 2008.

2014- “En İyi Poster Ödülü” 19 Mayıs 2014, Antalya. Çalışma:
Özel Ş.K., İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz. “Yüksek Basınçlı ile Düşük Basınçlı Detrusor Aşırı Aktivitesi Olan Spina Bifidalı Hastalarda Ürodinamik Farklılıklar”, V. Pediatrik Üroloji Kongresi, TP3, Antalya, 16-19 Mayıs 2014.

2016- “En İyi Poster Ödülü” 29 Ekim 2016, Girne, Kıbrıs. Çalışma:
Özel Ş.K., MA Küçüknane, DÖ Özgenel, V Özer, H Canaz, İ Alataş. “Spina Bifidalı Hastalarda İnguinoskrotal Patolojilerin Görülme Sıklığı ve Risk Faktörleri”, VII. Pediatrik Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs, 26-30 Ekim 2016.

Yabancı Dil: İngilizce (KPDS Mayıs 2009 – 90), Fransızca
 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2014-2016 Güz Çocuk Cerrahisi Staj Dersleri
 1.  Gastrointestinal obstrüksiyon
 2. Özofagus atrezisi
 3. Pilor stenozu ve duodenal obstrüksiyonlar
 4. İntestinal atreziler
 5. Hirschsprung Hastalığı
 6.  Anorektal malformasyonlar
 7. İdrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflü
 8. Kız ve erkek genital sistem anomalileri
2 10 30
İlkbahar Çocuk Cerrahisi Staj Dersleri
1.  Gastrointestinal obstrüksiyon
2.  Özofagus atrezisi
3.   Pilor stenozu ve duodenal obstrüksiyonlar
 1. İntestinal atreziler
 2. Hirschsprung Hastalığı
 3.  Anorektal malformasyonlar
 4. İdrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflü
 5. Kız ve erkek genital sistem anomalileri
  2   10   34
2014-2016 Güz Çocuk Cerrahisi Staj Dersleri
 1.  Cerrahi hastaya yaklaşım
 2. İnguinal herni
 3. Diyafragma hernileri
 4. Akut batın
 5. Pediatrik travma
 6.  GİS obstrüksiyonlara giriş
 7. Üst GİS obstrüksiyonlar
 8. Orta GİS obstrüksiyonlar
  2   10 21
İlkbahar Çocuk Cerrahisi Staj Dersleri
 1. Alt GİS obstrüksiyonlar
 2. Çocuk Ürolojisine giriş
 3. Doğumsal hidronefroz
  2   10   21

 


 

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir