İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Eğitim Mah. Dr. Erkin Cad. Kadıköy/İstanbul 34722

Sünnet

<p>Yenidoğan bebeklerin rutin sünneti için hiçbir tıbbi endikasyon bulunmamaktadır. Günümüzde yenidoğan sünneti dini ve tıbbi nedenlere bağlı olarak yapılabilmektedir.</p>

Sünnet

Yenidoğan bebeklerin rutin sünneti için hiçbir tıbbi endikasyon bulunmamaktadır. Günümüzde yenidoğan sünneti dini ve tıbbi nedenlere bağlı olarak yapılabilmektedir. Genel yaklaşım itibariyle de ailelere sünnetin tüm faydalarının ve olası risklerin açıkca anlatılması gerekmektedir. Yine de son dönemdeki yayınlarda sünnetli bireylerde AIDS bulaşma riskinin sünnetsiz bireylere göre %60 oranında azalmış olması gelecekte sünnet ile ilgili verilecek görüşlerde etkili olacak gibi görülmektedir.

Penisin anatomisi nasıldır ?

Penis silindirik gövdeli, yuvarlak uçlu bir organdır. Yuvarlak uç kısmı glans olarak adlandırılır. Gövde ile glans penis arasında koronal sulkus olarak tanımlanan bir girinti vardır. Glansı örten cilde sünnet derisi ya da presisyum denilir.

Yenidoğan sünneti nedir ?

Doğumdan sonra yenidoğan döneminde ( ilk 1 ay ) sünnet derisinin koronal sulkus yakınından kesilerek çıkarılmasına yenidoğan sünneti denir.Y enidoğan bebeklerin %96'sında sünnet derisi geri çekilemez. Bu olay bu dönem için normal kabul edilir. Çocukların %90'ında 5 yaşına gelindiğinde sünnet derisi geri çekilebilir.Yenidoğan dönemindeki bu durum tıbben bir sünnet gerekliliği doğurmaz ve hiçbir şekilde sünnet derisinin geriye çekilmesi için uğraşmamak gerekir.

Sünnet ile idrar yolu enfeksiyonu arasında bir ilişki var mıdır ?

Yenidoğan döneminde sünnet yapıldığında erkek bebeklerde daha az idrar yolu enfeksiyonu görülmektedir. Özellikle 1 yaşın altındaki sünnet olmamış erkek bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu sünnet olan bebeklere göre 12 kat daha fazla görülmektedir. İdrar yollarında doğuştan ya da sonradan gelişen ,ürolojik probleri olan çocuklarda bu nedenle rutin olarak sünnet önerilir.

Sünnetin sağlık açısından başka faydaları var mıdır ?

Elimizdeki bilgilere bakıldığında sünnetin AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklarda görülme sıklığını azalttığını cinsel partnerler için serviks kanseri riskini azalttığını ve erkeklerde penis kanseri riskini azalttığını söylemek mümkündür. Kliğinimizde yenidoğan sünneti lokal anestezi ile yapılmaktadır. Genel anestezi ancak daha büyük yaş dönemi sünnetleri için gereklidir. Genel anestezi ile yapılan sünneti öncesi 4-6 saatlik standart açlık yeterlidir. Yenidoğan sünneti doğumdan sonraki ilk 24 saatin ardından ilk uygun zamanda ameliyathane koşullarında işlemin yapılır. Doğum anında vücutta yer alan genel sıvı toplanmasına bağlı şişliklerin geçmesi için bu süre beklenir. İyi bir yara iyileşmesi için bu koşullara ihityaç duyulur. Kliğinimizde her penisin şekli,boyutu ve sünnet derisi farklı olduğundan açık cerrahi yöntem uygulanır. İşlem yaklaşık 25-30 dakika kadar sürer. Sünnet derisinin çıkarılmasının ardından ince dikişlerle cilt kapatılır.Yenidoğan sünneti erken doğum sözkonusu değil ise ve bebek sağlıklı ise rahatlıkla yapılabilir. Sünnet sırasında yapışık sünnet derisinin glanstan ayrılmasıyla ortaya doğuştan gelen,nadir görülen idrar yolu ile ilgli megameatus olarak tanımlanan bir durum çıkabilir. Bu durumda hekiminiz size farklı detaylı bir onarım önerebilir.

Sünnet sonrası iyileşme nasıl olur ?

Yenidoğan bebekler hızlı bir büyüme potansiyelinde olduklarından çok hızlı yara iyileşmesi özelliği gösterirler. Yapılan pansumanın niteliğine bağlı olarak işlem sonrası aile tarafından yapılacak özel bir bakım yoktur. Pansuman işlemden 24 saat sonra çıkarılır ve yara yeri açık bırakılır. Sünnet bir yara iyileşme sürecinden geçer ve bu süreçte glans üzerinde geçici olarak kabuklanmalar,kızarıklıklar ve şişlikler görülebilir. Bu değişikler 1-2 hafta içinde yara iyileşmenin olgunlaşması ile beraber geriler ve tamamen kaybolur. İyileşmenin sağlıklı olması için işlemden sonra ilk 5 gün banyo yapılması önerilmez. Ancak banyo gerekliliği oluşursa akar suda olacak şekilde,küvette kirli su ile bulaşkı olmadan yıkanma önerilebilir. İşlem sonrası genellikle ilk 12 saat ağrı kesici ihtiyacı duyulabilir. Ancak annenin bebeği emzirmesi ile ortaya çıkan bebekte salgılanan endorfinlerle (morfin benzeri hormonlar) ağrı kesici destek daha az hissedilir.Kısaca annenin bebeği emzirmesinin ağrı kesici etkisi bulunmaktadır. Sünnet sonrası bebek 1. ya da 2. günde ve tekrar 7.günde görülerek iyileşme kontrol edilir. Bu kontrollerin bebeğin rutin pediatrik kontrollerine denk getirilmesine özen gösterilir. Büyük çocuklarda da benzer bir iyileşme süreci yaşanır. Genellikle bir hafta iyileşme için yeterlidir.

Sünnetin komplikasyonları nelerdir ?

Sünneti sonrası nadiren komplikasyon görülmektedir. Geniş hasta serilerinden oluşan çalışmalarda %0,2-0,6 arasında değişen oranlarda komplikasyon görülmüştür. Bu komplikasyonların çoğu minör komplikasyonlardır. En sık %0.1 kadar bir oranda kanama görülebilir,çoğunlukla sünnetten sonra ilk 4 saatte tespit edilir. Eğer allta yatan bir kanama hastalığı yoksa lokal tedbirlerle genelde kendiliğnden durur. Enfeksiyon ikinci en sık görülen komplikasyondur.Y ine en sık hafif kızarıklık ve iltihabi akıntı ile kendini gösterir. Bu durumu normal iyileşme sırasında görülen kızarıklık ve akıntılarla karıştırmamak gerekir. Çok daha az oranda sünnet derisinin fazla kalması,dış idrar yolunda daralma ortaya çıkabilir.